Homilie okolicznościowe

Święci dziadkowie (26 VII)

13/07/16 ks. Radosław Rychlik
Dziś w Kościele wspominamy Świętych Dziadków Pana Jezusa: św. Joachima i św. Annę – rodziców Matki Bożej. Ich życie przyniosło piękny owoc: córkę, która przyjęła w przyszłości Boże wezwanie i została Matką Zbawiciela. Święci Joachim i Anna, wzór dla wszystkich dziadków. Przykład mądrego wychowania. Zachęta do poświęcenia w miłości i oparcia życia na Bogu. Niewiele mamy danych dotyczących rodziców Maryi.