Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Homilie okolicznościowe

Zacznijmy od modlitwy (6 VIII)

13/07/16 ks. Franciszek Zawadzki
Każdy z nas wiele razy słyszał o tym podstawowym powołaniu człowieka, jakim jest wezwanie do świętości. Nasza świętość zaś powinna czerpać wzór ze świętości samego Boga. Powinniśmy więc i my – podobnie jak Jezus na górze Tabor – przemienić się i wejść w zażyłą bliskość z Bogiem. Czy to możliwe? Tak!