Polecamy
Materiały formacyjne dla ministrantów

Bartłomiej

12/07/16 ks. Jacek Zjawin
rzebieg: 1. Należy wcześniej pociąć duży arkusz papieru na tyle puzzli ile będzie grup (jednocześnie tyle będzie wyrazów [grup wyrazów] haśle). 2. Na każdym fragmencie umieszczamy jeden wyraz z hasła (np. Apostoł Bartłomiej oddał życie za wiarę w Chrystusa; Natanael wyznał wiarę w to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem).