Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
Materiały formacyjne dla ministrantów

Tomasz

12/07/16 ks. Jacek Zjawin
Przebieg: 1. Należy ułożyć opowiadanie, w którym pewne rzeczowniki (role) [wybrane uprzednio z historii św. Tomasza] będą powtarzały się wielokrotnie (patrz niżej – Załącznik). 2. Przygotowujemy losy z rzeczownikami (rolami) (jeśli uczestników jest więcej – jedną rolę umieszczamy na kilku losach).