Polecamy
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

2 grudnia • Ojciec Marian Żelazek

02/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest pokazanie dzieciom, że tak jak o. Marian, zaniósł Ewangelię do Indii, jak dwaj niewidomi, którym Jezus przywrócił wzrok, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy, tak i my możemy roznosić wieść o Nim w swoim otoczeniu, a być może w przyszłości ktoś z nas będzie mógł zanieść wieść o Jezusie tak daleko jak o. Marian Żelazek.