Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

30 listopada • Święci Cyryl i Metody

30/11/16 ks. Maciej K. Kubiak
Celem dzisiejszej homilii przypomnienie postaci Apostołów Słowian – świętych Cyryla i Metodego oraz pokazanie ich zasług dla ewangelizacji Słowian. Jak Święty Andrzej Apostoł, tak również Cyryl i Metody zostawili wszystko i poszli za Chrystusem. Podkreślamy, że głoszeniu Ewangelii może służyć znajomość języków obcych.