1. tydzień Adwentu
Sugestia programowa

Wprowadzenie

27/11/16 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy Adwent a wraz z nim nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa „Idźcie i głoście”. Chcemy sobie przypomnieć, że każdy ochrzczony człowiek jest powołany przez Boga, jak mówi soborowa konstytucja „Lumen gentium” do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii. Do tego samego zachęca nas nieustannie papież Franciszek, przypominając, że na mocy chrztu wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami i wzywając wszystkich do wyjścia na peryferie, do wyruszenia w drogę, do opuszczenia kościołów, klasztorów, domów, by iść i głosić.

Proponowany w tym roku przez „Święty Wojciech Dom Medialny” oraz redakcje „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Małego Przewodnika Katolickiego” projekt duszpasterski na roraty został przygotowany z myślą o zaangażowaniu również dzieci w realizację ostatniego etapu Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017. Każde dziecko przychodzące na roraty w parafiach uczestniczących w naszym projekcie będzie mogło ułożyć mapę świata, na której znajdzie dwadzieścia miejsc, związanych z działalnością różnych osób, wspólnot, organizacji, fundacji i stowarzyszeń, które realizują nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Poznając tę działalność, dzieci będą mogły zrozumieć, jak różne formy może przybrać głoszenie Ewangelii i do jak wielu miejsc na świecie może ona dotrzeć. Naszym celem jest również zachęcenie dzieci do zaangażowania – na miarę ich możliwości – w głoszenie Ewangelii już dzisiaj, a także podjęcia wysiłku przygotowania się do jej głoszenia w przyszłości.
Dwadzieścia naklejek przyklejanych do mapy przez dwadzieścia kolejnych dni Adwentu poprowadzi dzieci w niezwykłą podróż po świecie, która poprzez wszystkie kontynenty i różnymi środkami lokomocji zaprowadzi nas ostatecznie do Betlejem na spotkanie z Jezusem, który przychodzi na świat właśnie po to, aby skierować do nas wezwanie „Idźcie i głoście”.
Zainteresowane parafie będą mogły skorzystać również z tradycyjnego stelaża (prezentera) i umieszczonego na nim banera, w którym podczas każdych rorat pojawi się plakat, nawiązujący do tematu danego dnia. Uzupełnieniem całego pakietu są szkice homilii, przygotowane przez ks. Macieja K. Kubiaka, redaktora naczelnego „Biblioteki Kaznodziejskiej”, dostosowane do tematyki proponowanej na każdy dzień w tym projekcie.
We wprowadzeniu do tegorocznego programu duszpasterskiego ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał: „Chcemy podkreślić, że wszyscy, niezależnie od wieku, mogą aktywnie włączyć się w misję głoszenia Ewangelii. Zrozumiałe, że jest to zadanie przede wszystkim dla dorosłych, ale potrzebne są w Kościele także entuzjazm i zaangażowanie młodzieży i dzieci”. Zaprośmy dzieci, a wraz z nimi również ich rodziców, rodzeństwo i wszystkich parafian, uczestniczących w roratach do wyruszenia w drogę, w świat: Idźmy razem i głośmy Ewangelię! Do tego zostaliśmy wezwani przez sakrament chrztu świętego.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.