Polecamy
2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

5 grudnia • Lekarze bez granic

05/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Warto przypomnieć na początku drugiego tygodnia Adwentu hasło tegorocznych mszy świętych roratnych: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” i podsumować pierwszy tydzień, wspominając najważniejsze postaci i tematy rozważań. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się pracy lekarzy, którzy wykorzystują swoje umiejętności, służąc chorym, często dzieciom, w różnych częściach świata.