Polecamy
2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

6 grudnia • Święta Matka Teresa z Kalkuty

06/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Wspominamy o św. Mikołaju, podkreślając, że w różny sposób można czynić dobro – tak, jak czynił św. Mikołaj, ale też w inny sposób. Celem homilii jest ukazanie wrażliwości na ludzką biedę i nędzę, delikatności wobec choroby i śmierci.