Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

8 grudnia • Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci

08/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zachęcenie dzieci do podjęcia współpracy z Panem Bogiem na wzór Maryi, która – jak przypomina dzisiaj Ewangelia – przyjęła słowo Boże i nim żyła. Wierność słowu Bożemu może się przejawiać w trosce o Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.