3. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

12 grudnia • Ksiądz Marcin Rumik

12/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Rozmawiamy z dziećmi o znanych im misjonarzach, może pochodzących z okolicy. Za nich się chcemy modlić. Nawiązując do psalmu (warto zwrócić uwagę na sposób jego odśpiewania), ukazujemy misjonarzy, jako głosicieli miłosierdzia.