Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
4. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

20 grudnia • Każdy znaczek wspiera misje (Księża Werbiści)

20/12/16 ks. Maciej K. Kubiak
Rozmawiamy na temat wydarzenia, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii (Zwiastowanie). Zwiastowanie, a potem narodzenie Jezusa jest znakiem, który Pan Bóg daje swojemu ludowi.