Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
1 niedziela Adwentu
Homilia do młodzieży

Przyjście Pana dzieje się w codzienności

27/11/16 s. Urszula Kłusek SAC
Słyszmy dziś o przyjściu Syna Człowieczego i oczywiście możemy te słowa kojarzyć z ostatecznym przyjściem Chrystusa, ale Chrystus gdy przyjdzie, przyjdzie nie po to, by niszczyć i unicestwiać, ale by odnowić ziemię i by całe stworzenie doświadczyło skutków zbawienia. A to nie ma nic wspólnego z globalną katastrofą czy unicestwieniem życia na ziemi. Czy zdarzy się to w czasie naszego życia na ziemi? Tego nie wiemy.