Polecamy
2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

04/12/16 Teresa Cybulska
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Właśnie. Kto to był Jesse? Już bardziej wiemy, kto to był Dawid. Można by cofnąć się jeszcze o jedno pokolenie i wyjaśnić, bo w kościele jest trochę ludzi, którzy swoją edukację religijną skończyli na pierwszej Komunii św. A jeśli nawet na bierzmowaniu, to można by przypomnieć skąd właśnie czerpiemy wiedzę o darach Ducha Świętego.