Polecamy
3 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Błogosławieni wytrwali

11/12/16 Danuta Szelejewska
W dzisiejszej ewangelii została nam przybliżona osoba Jana Chrzciciela. Chrystus wydał prorokowi znad Jordanu opinię, jakiej nie powstydziłby się nikt z nas. Głośno i wyraźnie powiedział do zebranego tłumu: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11). Z pewnością więc był on właściwym człowiekiem, któremu powierzono niecodzienną misję.