Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
3 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

Po coście więc wyszli?

11/12/16
Można powiedzieć, oczywiście parafrazując, że 1050 lat temu „wyszliśmy” z niewoli pogaństwa, jakie panowało na ziemiach ówczesnych Słowian. To wychodzenie trwa po dziś dzień, bo każdy ochrzczony w imię Trójjedynego Boga aż do końca swego życia prowadzi duchową walkę z szatanem. Sam Chrystus pokazał nam jak należy walczyć ukazując osobę Jana Chrzciciela.
Po odejściu uczniów Jana pyta tłumy, które przyszły słuchać już uwięzionego Jana: „Coście wyszli oglądać…? Coście wyszli zobaczyć…? Po coście więc wyszli…?”. Można powiedzieć, że w miejsce uwięzionego Jana wszedł Chrystus i zaczął nauczać.
Nie tak dawno, bo w kwietniu tegoż roku, uroczyście wyszliśmy oglądać uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Co zobaczyliśmy? Jak to przeżyliśmy? W jaki sposób świadczymy o Chrystusie młodemu pokoleniu? Trzeba wiedzieć, kim się jest, aby być świadkiem wiary!
W homilii pouczamy, że w czasie każdej Eucharystii jest obecny z nami Chrystus.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce