Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Radość ze spotkania

11/12/16 ks. Jarosław Czyżewski
III niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości. Kto z nas chciałby być radosnym? Oczywiście, że każdy z nas. I każdy z nas też różnie rozumie na czym ona polega. Papież Franciszek wydał kiedyś dokument „Radość Ewangelii” i już w pierwszym zdaniu napisał jak rozumie prawdziwą radość: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”.