Polecamy
3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Siódmy znak

11/12/16 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. A za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Wiara i modlitwa sprawi, że nawet w czasie zamętu i pośród zwątpienia pustynia i spieczona ziemia na nowo rozkwitną! Taka jest Boża obietnica. Błogosławiony, kto nie zwątpi.