Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
3 niedziela Adwentu

Sugestie słuchacza

11/12/16 Sławomir Zatwardnicki
Jak zatem należałoby słyszeć Janowe pytanie? Może chodzi o to, że i Jan żył jeszcze niechrystusową wizją Mesjasza i oczekiwał, że po spektakularnych cudach nastąpi królestwo „z tego świata”? Albo – to chyba bardziej prawdopodobne – potwierdza być może już obecną w sercu Chrzciciela intuicję innego niż można było sądzić królowania Chrystusa?