Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Odwaga w wyznawaniu wiary

06/11/16 s. Arletta Ziółkowska
Święty Paweł w drugim czytaniu zachęca nas dzisiaj, abyśmy trwali w dobrych czynach i szerzyli Ewangelię, „aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało… abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego”.