32 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Są równi aniołom i są dziećmi Bożymi

06/11/16
„Wiara rodzi się ze słyszenia” – owszem, ale potrzebuje także dobrego przykładu. Wobec dzieci ów przykład najlepszy jest ze strony rodziców. Kto jak kto, ale najlepszy przykład życia z wiary dają rodzice. Pomagają w tym dziadkowie, krewni, starsi przyjaciele, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, duchowni, sąsiedzi, chorzy, pokorni. Ale najlepszym przykładem do wzrastania w wierze są rodzice.
Opis męczeństwa matki i jej synów dotyczy okresu prześladowań machabejskich. Bohaterowie stali się wzorem dla Izraelitów. Umiłowali Boga i oddali Jemu cześć. Bracia wraz ze swą matką są przykładem stałości w wierze i wierności w wypełnianiu praktyk religijnych. Wierzą niezachwianie w to, że Bóg wynagrodzi ich cierpienia, mękę i śmierć w dniu zmartwychwstania. Są świadkami wiary nie tylko dla Izraelitów, ale także dla świata pogan. Przeciwwagą sprawiedliwych są bezbożni, dla których nie ma zmartwychwstania.
W homilii akcentujemy biblijne motto: „Są równi aniołom i są dziećmi Bożymi” (Łk 20,36).
Przypominamy o godności chrześcijańskiej wypływającej z chrztu świętego. Zachęcamy do udziału w katechumenacie pochrzcielnym.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.