Polecamy
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

06/11/16 Danuta Stankiewicz
Żyjmy nadzieją zmartwychwstania, ponieważ przez Chrystusa wracamy do pierwotnego szczęścia rajskiego. Przystępujmy do Komunii św., bo jest zadatkiem wieczności. Jako miłujący Boga i kochający bliźnich nie umieramy, lecz żyjemy. Bez wiary w zmartwychwstanie ciała tracimy wszystko.