33 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Ocalicie życie wasze

13/11/16
Cecha wytrwałości jest konieczna do tego, aby osiągnąć dobre wyniki: w nauce, sporcie, pracy, badaniach. Wiedzą o tym ci, którzy mają pisać klasówkę, kartkówkę, sprawdzian, test kontrolny, kolokwium, zaliczenie, egzamin. Szczególnie ważna jest wytrwałość, gdy zbliża się koniec semestru – zimowego i letniego. Gdy dodamy do tego egzaminy do gimnazjum, szkoły średniej, maturę, egzaminy na studia – to sporo tego wychodzi. Skoro jest czas nauki – to jest także czas jej zweryfikowania. Czy taki czas „egzaminu” czeka nas w spotkaniu z Bogiem?
W Ewangelii Jezus poucza, że nadejdzie czas zburzenia Jerozolimy. Słuchający pytają o znaki, które mają towarzyszyć temu wydarzeniu. W odpowiedzi nie słyszą jednak o znakach zapowiadających zburzenie świątyni, lecz o drugim przyjściu Pana. Znaki czasów, które zapowiadał Chrystus, spełniły się. Z historii Kościoła wiemy, że wrogowie Chrystusa prześladowali Jego uczniów i cały Kościół. Potem miało miejsce zburzenie Jerozolimy, wybuch wojny żydowskiej. Dlatego krytycznie obserwujemy świat i współczesne znaki czasów, które interpretujemy zgodnie z nauczaniem Kościoła: Biblią, Tradycją i Magisterium Kościoła.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.