33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

13/11/16 Olaf Szczypiński
Wyśpiewany fragment przedstawia obraz radosnego świętowania, oddawania chwały nie tylko muzyką i śpiewem, lecz także dźwiękami dzieł stworzenia. Dopiero ostatnia zwrotka wyjaśnia cel tego świętowania. Pojawiają się zatem pytania: dlaczego wyśpiewujemy radość z nadchodzącego Boga, który przecież przychodzi, aby sądzić ludy? Czy nie chodzi tu o radość z faktu, że będzie to sąd sprawiedliwy? Jeśli tak, to dlaczego?