Polecamy
33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wstań z fotela!

13/11/16 o. Marcin Wrzos OMI
Ojcowie Kościoła, ci święci, którzy byli na samym początku Kościoła i żyli bardzo blisko czasów apostołów, pisali za apostołem Janem, że nową świątynią jest Kościół rozumiany jako wspólnota. W ich rozumieniu Kościół-wspólnota przypomina plac budowy, a my musimy znaleźć w nim swoje miejsce, bo każdy z nas jest inną cegłą: różnimy się talentami, wrażliwością, charakterem. Musimy się dopasować, scementować swoją wspólnotę, swój talent, który szczególnie chcemy dawać innym.