Polecamy
4 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

Gdy powziął tę myśl…

18/12/16
Ileż to myśli kołacze się nam po głowie! Jedne są pobożne, inne grzeszne; są myśli na miarę powołania człowieka, a są także myśli po prostu głupie, bezsensowne. Niektórzy mają już dość i próbują uciekać przed samym sobą. Inni wpadają w pracoholizm, jeszcze inni starają się nie myśleć, albo myślą tylko o przyjemnościach. A tymczasem mamy żyć godnie, na miarę Ewangelii.
A jeśli przyjdą myśli niegodne naszego powołania do świętości, to co wtedy mamy czynić? Świętemu Józefowi też się trafiały myśli niezgodne z wolą Bożą. „Gdy powziął myśl…” o potajemnym oddaleniu Maryi, wtedy Bóg posyła anioła, aby „naprawił” myślenie Józefa. A wszystko to stało się dlatego, aby wypełniło się słowo Pańskie.
Zanim więc o kimś lub o czymś pomyślimy, zapytajmy się w głębi swego ducha, czy nasza myśl zgodna jest z wolą Bożą.
W homilii skupiamy uwagę na radości z racji zbliżających się świąt – niech nasze myśli oscylują wokół pamiątki Wcielenia.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.