Polecamy
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Błogosławieni, którzy przybywają w imię Pańskie

20/11/16 Sławomir Zatwardnicki
Dziękujmy Ojcu, że taką miał wolę i miłość do nas, iż zechciał nas przenieść „do królestwa swego umiłowanego Syna”. Dopiero w Jego Królestwie, którym jest On sam, „mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”. Stąd nie należy oczekiwać królestwa Bożego na tej ziemi, bo jest ono możliwe jedynie tam, gdzie jest nasz Wybawca; a ściślej, Królestwem tym jest sama Trójca Święta, a przejściem granicznym do niego – brama Wcielonego. Syn stał się człowiekiem, abyśmy zostali przebóstwieni.