Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

20/11/16 Michał Piotr Gniadek
Wolność jest dla nas wielką wartością. Buntujemy się, gdy ktoś próbuje ją ograniczać. Chrystus Król niektórym kojarzy się z dyktatorem, pragnącym mieć absolutną władzę nad swoimi wyznawcami. Tymczasem zbawcza działalność Jezusa ukazuje zupełnie inny charakter królowania. On pozwala swoją królewską godność sponiewierać przez zwyrodniałych oprawców i ukrzyżować, czyli skazać na karę wymierzaną wówczas najgorszym przestępcom.