Świętego Szczepana
Homilia do młodzieży

Będziecie moimi świadkami…

26/12/16 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, podkreślając, że naród ten niejednokrotnie lekceważył wolę Boga (Dz 6,8-7,53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Jest określany mianem Protomartyr – pierwszy męczennik. Święty Łukasz podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów...