Polecamy
Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Przebacz!

26/12/16 ks. Piotr Winkler
Przypatrzmy się temu, co jawi się na co dzień. Jezus zachęca do miłowania, okazywania życzliwości nawet tym, którzy wyrządzają nam krzywdę. Czyż nie za wiele żąda? Czy można kochać tego, który źle nam życzy? To trudne, czasem wydaje się wręcz niemożliwe. Niektórzy mówią, że taka już jest ludzka natura – pragnie odwetu, zemsty, wyrównania rachunku...