Polecamy
Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Radość z narodzin dla nieba

26/12/16 ks. Adam Kalbarczyk
Dzisiejsze święto przypomina nam, że wiara w Dziecię, którego narodziny co roku świętujemy, pociąga za sobą poważne konsekwencje. Bowiem naśladować Jezusa znaczy ryzykować życie, niekiedy nawet je stracić, ale też jednocześnie zyskać. Nie ma chrześcijaństwa bez świadectwa...