Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Czy zaproszę Jezusa do historii swojego życia?

25/12/16 ks. Mariusz Pohl
Ewangelista Łukasz przywiązuje taką wagę do szczegółów historycznych. Wymienia z nazwiska ówczesnych władców, żeby precyzyjnie umiejscowić w czasie przyjście Boga na świat. Wydaje się, że ten świat był wtedy całkowicie poddany władzy cezarów, że nic wielkiego i ważnego nie mogło się dokonać bez ich wiedzy i zgody. Kroniki starożytności odnotowują te wydarzenia, utrwalając je na tysiące lat. Tymczasem bez wielkiego rozgłosu, poza kontrolą Rzymu, dokonało się największe wydarzenie ludzkiej historii: narodził się Jezus Chrystus.