Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Zobaczyć Boga

25/12/16 ks. Marcin Chudzik
Słowo zostaje wypowiedziane, ale świat go nie rozumie. Proste słowa dziecka nie mogą trafić do umysłu dyrektora, nie może tego pojąć. Czy podobnej sytuacji nie opisał św. Jan? My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich uroczystości, oczekujemy czegoś ogromnego, wspaniałego, a św. Jan mówi – Słowo stało się ciałem. Można powiedzieć – ciche, spokojne wydarzenie, nic spektakularnego. I być może dlatego – świat Go nie poznał; przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli...