Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Odnaleźć siebie w „mozaice” świętości Kościoła

25/10/16 ks. Zbigniew Kosik
Dzisiaj, w uroczystość Wszystkich Świętych mamy okazję, aby w podobny sposób dostrzec piękno i bogactwo Bożej łaski, które tworzą połączone ze sobą ludzkie losy tych, którzy cieszą się już pełnią chwały nieba. Podobnie jak w obrazie Miłosiernego Jezusa dostrzegamy różnorodne kolory, tak w mozaice ludzkich istnień widzimy ich poszczególne odbicia.