Polecamy
Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Intencja ogólna na grudzień

01/12/16 ks. Paweł Szpyrka SJ
Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci-żołnierzy.