Polecamy
Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Intencja ogólna na listopad

13/11/16 ks. Paweł Szpyrka SJ
Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.