Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza (2 XI)

02/11/16 Szymon Bojdo
Z nieznanych mi bliżej powodów wciąż te dwa dni przyciągają na cmentarze, a także do kościołów rzesze wiernych. Piszę o tym dlatego, że nie zazdroszczę kaznodziei, który ma w tym dniu głosić Słowo. Z jednej strony przecież księża często mówią homilie na pogrzebach, ale przecież Dzień Zaduszny to coś więcej niż tylko wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.