Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Wróćmy do początku (31 XII)

31/12/16 ks. Wojciech Nowicki
Skoro na początku był Bóg, to, wracając do początku, do Niego powinniśmy wrócić w pierwszej kolejności. Czy Bóg był u początku naszych myśli, działań i zamierzeń? Czy liczyliśmy się z Jego zdaniem? Czy w ogóle pytaliśmy Go, co sądzi na ten czy tamten temat? A może Go nie uwzględniliśmy? Pominęliśmy? Jakbyśmy zapomnieli, że On jest. Że jest od początku, teraz i zawsze i na wieki wieków!