Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Zatroskany o jedność Kościoła (12 XI)

12/11/16 ks. Jan Augustynowicz
Urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim i całe życie działał na terenach, gdzie żyli wyznawcy Kościoła łacińskiego, prawosławnego i grekokatolickiego. Wysłany do Wilna, zetknął się z problemem Unii Brzeskiej. W 1604 roku przyjął habit bazyliański. Pięć lat później został kapłanem a później arcybiskupem Połocka. Będąc dostojnikiem Kościoła nadal prowadził życie skromne i surowe. Jednoizbowe mieszkanie dzielił z bezdomnym.