Polecamy
Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Rodzina dziełem Bożym

30/12/16 ks. Kazimierz Kubat SDS
Święto Świętej Rodziny, Rodziny Bożej, jest po pierwsze doskonałą okazją do refleksji nad kondycją rodziny ludzkiej, nad zagrożeniami i niebezpieczeństwami jakie jej zagrażają. Ale jest też okazją do zobaczenia jak wygląda nasza, konkretna rodzina, jakie w niej pojawiają się niebezpieczeństwa i jak im zaradzić.