Polecamy
Pierwszy piątek

Nieustanne wołanie

31/10/16 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nie porównujemy siebie do tych dwóch, bo nie chodzi o porównywanie, ale ich doświadczenie spotkania się z Chrystusem jest dla nas wskazówką, że możemy czynić podobnie. Ktoś wśród nas cierpi na niezrozumienie w rodzinie? Niech woła: „Ulituj się nade mną, Synu Dawida”.