Polecamy
Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

KOPIOWANIE PIERWOWZORU (na grudzień)

01/12/16 ks. Kazimierz Siemieński
Jak więc ja człowiek cielesny mam się udoskonalić, upodobnić do Niego i ubóstwić? I oto zstępuje Bóg na ziemię, staje się człowiekiem. Sam Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, świeci przykładem życia i naucza słowem. Odtąd dusze miłują­ce Boga tłumnie rzuciły się do kopiowania w sobie tego pierwowzoru, do upodabniania się do Niego, do zjednoczenia z Nim...