Polecamy
Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

SIŁA WIARY (na listopad)

13/11/16 ks. Kazimierz Siemieński
Sobór Watykański II uczy nas, że każdy człowiek nosi w sobie „zaród wieczności”. Zaród ten, trzeba rozwijać już w tym życiu, aby w pełni mógł się rozwinąć w wieczności. Wspaniałą lekcję w tym względzie dały nam owe kobiety mężne i bohaterskie. Rzecz w tym, abyśmy umieli tak jak one, po chrześcijań­sku być na krzyżowych drogach historii.