Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

SIŁA WIARY (na listopad)

13/11/16 ks. Kazimierz Siemieński
Sobór Watykański II uczy nas, że każdy człowiek nosi w sobie „zaród wieczności”. Zaród ten, trzeba rozwijać już w tym życiu, aby w pełni mógł się rozwinąć w wieczności. Wspaniałą lekcję w tym względzie dały nam owe kobiety mężne i bohaterskie. Rzecz w tym, abyśmy umieli tak jak one, po chrześcijań­sku być na krzyżowych drogach historii.