Polecamy
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Niepokalane Poczęcie znakiem nadziei

08/12/16 Olaf Szczypiński
Obraz z Księgi Rodzaju pokazuje nam, że człowiek dąży do wiedzy jako czegoś, co zostało mu odebrane. Bóg natomiast jawi się jako ten, kto ogranicza jego wolność. Człowiek woli bardziej zaufać kłamstwu niż miłości Boga, który w swej mądrości wskazuje na konsekwencje ludzkiego dążenia do bycia jak Bóg. W rezultacie wybiera więc śmierć, by choć przez chwilę poczuć, że ma moc kształtowania własnego życia. Pokusa ta towarzyszy człowiekowi w całej jego historii. Pokusa „być jak Bóg” jest właśnie tą skazą, którą możemy utożsamić z grzechem pierworodnym.