Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/12/16 Danuta Stankiewicz
Od urodzenia Maryja jest stworzeniem czystym, bez grzechu pierworodnego, pełna łaski, jest cała święta, ponieważ została przeznaczona do Macierzyństwa Bożego.