Polecamy
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/12/16 Danuta Stankiewicz
Od urodzenia Maryja jest stworzeniem czystym, bez grzechu pierworodnego, pełna łaski, jest cała święta, ponieważ została przeznaczona do Macierzyństwa Bożego.