CZYTANIA NA MAJ

Kontemplować tajemnicę miłosierdzia z Maryją (16 V-22 V 2016)

26/04/16 ks. Maciej K. Kubiak
„Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój…”. Rozpoczynamy maj, a wraz z nim nabożeństwa majowe. Przeżywać je będziemy w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Świętym Miłosierdzia. Zachęceni przez niego chcemy „kontemplować tajemnicę miłosierdzia” również poprzez udział w nabożeństwach majowych. Mają one zazwyczaj charakter nabożeństw eucharystycznych, a więc połączonych z wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu, stając się w ten sposób doskonałą okazją do rozważania tajemnicy miłosierdzia, która – jak pisze papież w bulli „Misericordiae vultus” – jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Możemy mieć więc nadzieję, że również nasza modlitwa przyniesie nam radość, ukojenie i pokój.