Trójcy Przenajświętszej

Sugestie programowe

22/05/16
Chrystus poucza apostołów o mającym przyjść Duchu Prawdy. Odkrywa tajemnicę miłości Osób Boskich. Jest to najwyższy punkt objawienia Bożego. Jezus nazywa Boga Ojca swym Ojcem i realizuje jego wolę. Bóg-Ojciec, Bóg-Człowiek i Bóg-Duch Święty są osobami zjednoczonymi w doskonały sposób: w działaniu, w chwale i w miłości. Dzieło Syna kontynuuje Duch Święty. „Wierzymy w jednego Ojca (…), jednego Syna Bożego (…), w jednego Ducha Świętego” (św. Jan Damasceński).
Jednym z ważniejszych elementów wiary chrześcijańskiej jest indywidualna relacja między człowiekiem a Bogiem. To tajemnica, której każdy wierzący doświadcza w swoim wnętrzu. Jednocześnie trwamy we wspólnocie Kościoła, którą tworzymy, a której głową jest Chrystus. Tajemnicę Trójjedynego Boga możemy cząstkowo poznać w Piśmie Świętym, sakramentach, pismach ojców Kościoła, Tradycji, nauczaniu Magisterium Kościoła. Zawarta jest także w pewnym stopniu we wnętrzu każdego z nas indywidualnie i we wspólnocie ochrzczonych w imię Trójcy.
Chrystus poucza apostołów o mającym przyjść Duchu Prawdy. Odkrywa tajemnicę miłości Osób Boskich. Jest to najwyższy punkt objawienia Bożego. Jezus nazywa Boga Ojca swym Ojcem i realizuje jego wolę. Bóg-Ojciec, Bóg-Człowiek i Bóg-Duch Święty są osobami zjednoczonymi w doskonały sposób: w działaniu, w chwale i w miłości. Dzieło Syna kontynuuje Duch Święty. „Wierzymy w jednego Ojca (…), jednego Syna Bożego (…), w jednego Ducha Świętego” (św. Jan Damasceński).
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.