Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Czym jest kapłaństwo? (19 V)

19/05/16 ks. Franciszek Zawadzki
Z czym kojarzy się większości ludzi kapłaństwo. Wydaje mi się, że z księdzem. O kapłaństwie mówimy przecież najczęściej z okazji rocznicy święceń jakiegoś księdza, w Wielki Czwartek, gdy wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa, przy okazji prymicji czy też modlitw o powołania kapłańskie.