Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Czym jest kapłaństwo? (19 V)

19/05/16 ks. Franciszek Zawadzki
Z czym kojarzy się większości ludzi kapłaństwo. Wydaje mi się, że z księdzem. O kapłaństwie mówimy przecież najczęściej z okazji rocznicy święceń jakiegoś księdza, w Wielki Czwartek, gdy wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa, przy okazji prymicji czy też modlitw o powołania kapłańskie.