I Komunia Święta i Biały Tydzień

Pełna sieć

21/04/16 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel kazania: Wprawdzie pierwsza Komunia św. jest uroczystością całej wspólnoty parafialnej, ale należy uwzględnić to, że jej podmiotem są dzieci i ich rodzice. W słowie Bożym ukazujemy aspekt wzajemnego powiązania dzieci, rodziców i wszystkich parafian. Chrystus wszystkich nas powołuje, abyśmy łowili ludzkie serca dla Niego. Pomoce: Rybacka sieć, a w niej ryby (z kartonu) z wypisanymi imionami dzieci pierwszokomunijnych. Uwaga: Ewangelię czytamy w trakcie kazania (po „Obrazach”).