2 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

A dla kogo ten wywiad?

31/03/16 ks. Jacek Zjawin
W jakim celu powstały teksty ewangeliczne? Święty Jan stwierdza wyraźnie: „Te zaś [znaki – cuda] zapisano, abyście wierzyli” (por. J 20,31). Ewangelia nie jest zatem tekstem kronikarskim, nie jest poradnikiem życiowym, nie jest książeczką do nabożeństwa, ale tekstem, który ma budzić wiarę – jest katechezą. I w tym momencie podobieństwo do współczesnych „sponsorowanych” przekazów medialnych kończy się. Gdyby bowiem Ewangelia miała reklamować Jezusa Chrystusa i Kościół według współczesnych standardów wyglądałaby trochę inaczej. Jezusa ukazano by jako „Supermana”, a apostołów jako Jego „Super-drużynę”. Czytalibyśmy w Ewangeliach tylko o rzeczach nadzwyczajnych, cudownych, zapierających dech w piersiach